Ve zdravém těle zdravý duch

Zvyšujeme tělesnou zdatnost, organizujeme telovýchovnou, sportovní, kulturní a společenskou činnost, podporujeme rozvoj osobnosti a výchovu k čestnému jednání, smíru, lásce k sobě, jiným i národu. JSME SOKOL !
r

Upozornění

• VÝSLEDKY-SILVESTROVSKÝ BĚH 2022
• PF 2023
• PODPORA XVII. VŠESOKOLSKÉHO SLETU-SLETOVÁ ZNÁMKA
• Nabídka cvičení pro ukrajinské děti

Výběr akcí a aktualit