Oddíly

ODDÍL RODIČE A DĚTI
Věková kategorie:Rodiče s dětmi – 1,5 – 3 roky
Cvičí se:úterý od 16:00 – 17:00 hodin
Cvičitelé:Eva Křivánková
Kontakt:603 721 486
Evca.Krivankova@email.cz
Popis činnosti:Získávání základních pohybových dovedností
Rozvíjení drobné motoriky
Seznamování s náčiním a nářadím
Navazování prvních sociálních kontaktů
Soutěže a závody
Účast na akcích jednoty – Šibřinky, Akademie, atd.
NEJMLADŠÍ ŽACTVO
Věková kategorie:Nejmladší žactvo – 4 – 6 let
Cvičí se:pondělí od 16:00 do 17:00 hodin
Cvičitelé:Marie Hálková
Simona Michálková
Ondřej Novák
Kontakt:Simona Michálková
731 926 212
Popis činnosti:Všestranná cvičební průprava
Cvičení s náčiním
Cvičení na nářadí
Pohybové a míčové hry
Soutěže a závody
Účast na akcích jednoty – Šibřinky, Akademie, atd.
ODDÍL MLADŠÍ A STARŠÍ ŽÁKYNĚ
Věková kategorie:Mladší žákyně – 6 – 10 let
Starší žákyně – 10 – 14 let
Cvičí se:úterý od 17:00 do 18:15 hodin
čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin
Cvičitelé:úterý:
Petra Jůzová
Lenka Rašínová
Radka Löhrigová
čtvrtek:
Jitka Brantová
Helena Šmídová
Kontakt:Petra Jůzová
737 962 513, petra.juzova@centrum.cz
Jitka Brantová
720 547 960, jitka.brantova@centrum.cz
Popis činnosti:Rozcvičky s hudbou
Cvičení na nářadí
Základy gymnastiky
Posilování a protahování
Míčové hry
Účast na akcích jednoty – Šibřinky, Akademie, atd.
ODDÍL VŠESTRANNOSTI- ŽÁCI, DOROSTENCI
Věková kategorie:Chlapci – 6 – 15 let
Cvičí se:pondělí od 17:00 do 18:15 hodin
Cvičitelé:Peter Čerňanský
Ondřej Novák
Kontakt:Peter Čerňanský
737 469 782, petrce@gmail.com

Ondřej Novák
721 506 336, ond.novak@gmail.com
Popis činnosti:Rozcvičky
Cvičení na nářadí
Základy gymnastiky
Posilování a protahování
Pohybové a míčové hry
Účast na akcích jednoty – Šibřinky, Akademie, atd.
BASKETBAL
Věková kategorie:Mladší žactvo - 10-14 let
Starší žactvo - 15-18 let
Cvičí se:středa od 17:30 do 20:00 hodin
neděle od 19:00 do 21:00 hodin
Cvičitelé:Tomáš Holub
Kontakt:731 141 622
holub_tomas@centrum.cz
Popis činnosti:Získávání základních basketbalových dovedností
Rozvíjení pohybového repertoáru
Individuální i týmová basketbalová cvičení
Získávání herních návyků při hře na celé hřiště
Přátelské zápasy s okolními oddíly
Pro mnohé jako doplňkový sport k jiným aktivitám
BASKETBAL-přípravka
Věková kategorie:přípravka mladší: ročníky 2016-2018
přípravka starší: ročníky 2015-2013
Cvičí se:přípravka mladší: od 15:00 do 16:00 hodin

přípravka starší: od 16:00 do 17:00 hodin
Cvičitelé:Eva Jirsová
Kontakt:736 483 912
eva.jirsova87@seznam.cz
Popis činnosti:Získávání základních basketbalových dovedností
Rozvíjení pohybového repertoáru
Individuální i týmová basketbalová cvičení
Získávání herních návyků při hře na celé hřiště
ODDÍL ŽENY
Věková kategorie:Ženy mladší, střední a starší
Cvičí se:pondělí od 19:00 do 20:00 hodin
čtvrtek od 18:00 do 19:00 hodin
Cvičitelé:pondělí:
Martina Horčičková
čtvrtek:
Magdaléna Bednářová
Kontakt:Horčičková
605 278 082, martinahorcickova43@gmail.com
Bednářová
606 416 018
Popis činnosti:Nácvik sletových skladeb
Cvičení pro zdraví a radost
Zahřívací, protahovací a posilovací cvičení
Cvičení čerpá z kalanetiky, lehkého aerobiku a strečinku
Cvičení metody Pilates
Cvičení s náčiním
ODDÍL SPORTOVNÍHO TANCE
Věková kategorie:6 - 25 let
Cvičí se:úterý od 15:45 do 19:00 hodin
pátek od 13:30 do 16:45 hodin
(V těchto časech probíhají tři skupiny po sobě. O tom,
do jaké skupiny bude dítě zařazeno, informují trenéři.
Začátečníci nejprve navštěvují přípravku, která je
v úterý od 15:45 a v pátek od 13:30 hod.)
Cvičitelé:Matthias Fencak
Lucie Slouková
Kontakt:https://www.taneclysa.cz/
taneclysa@gmail.com
773912080, 724 516 120
STOLNÍ TENIS
Věková kategorie:Žactvo 7-14let
Cvičí se:pondělí od 16:00 do 19:00 hodin (Boháč)
středa od 15:00 do 18:00 hodin (Jirsa)
čtvrtek od 15:00 do 18:00 hodin (Boháč)
Cvičitelé:Milan Boháč
Jiří Jirsa
Kontakt:Milan Boháč
605 297 131, mmbohacovi@seznam.cz
Jiří Jirsa
732 486 250, jirsaclay@seznam.cz
Popis činnosti:Stolní tenis – základní prvky
STOLNÍ TENIS-MUŽI
Věková kategorie:18+
Cvičí se:neděle od 18:00 do 20:00 hodin
Cvičitelé:Pavel Zelenka
Kontakt:Pavel Zelenka
602 594 166, pzelenka00@gmail.com
Popis činnosti:
ODDÍL VĚRNÁ GARDA
Věková kategorie:Senioři
Cvičí se:v současné době necvičí
Cvičitelé:
Kontakt:
Popis činnosti:Společné cvičení žen a mužů
Klasická prostná doplněná strečinkovými cviky
Cvičení při hudbě
Cvičení s náčiním
Cvičení na nářadí
Různé míčové hry