POZOR!!!! Některé oddíly začínají cvičit později:


27. 9. 2021 - ženy - pondělí - M. Horčičková

V týdnu od 7. 9. 2021:

  • - nejmladší žactvo - pondělí - Michálková
  • - rodiče a děti - úterý - Křivánková
  • - ml. a st. žákyně - úterý, čtvrtek - Jůzová, Brantová
  • - žactvo - čtvrtek - Soukup, Kmochová
  • - sportovní gymnastika - pondělí, pátek - Křena
  • - ženy - čtvrtek - Bednářová
  • - stolní tenis - žactvo - středa - Jiří Jirsa
  • - basket - žactvo, dorost - středa, neděle - Holub

Ostatní oddíly začínají v týdnu od 30. 8. 2021, nebo dle pokynů od trenérů

Zakladatelé Sokola

Dr. Miroslav Tyrš - zakladatel Sokola - se narodil 17. září 1832 v Děčíně. Vystudoval filosofii a věnoval se především estetice. Byl obdivovatelem antické kalokagathie a její zásady rozvoje člověka po stránce tělesné i duševní prosazoval pak i v Sokole. Jako vychovatel v Novém Jáchymově na Berounsku se setkal s Jindřichem Fügnerem a z jejich úvah vzešla iniciativa k založení českého tělocvičného spolku v roce 1862. V Pražském Sokole byl Tyrš místostarostou a pak náčelníkem, velel také prvnímu sokolskému sletu 1882 na Střeleckém ostrově. Od roku 1871 řídil časopis Sokol, uvedený proslulým programovým prohlášením "Náš úkol, směr a cíl". V roce 1873 vyšel jeho spis "Základové Tělocviku", obsahující promyšlený tělocvičný systém a výstižné názvosloví. Svou statí "Hold olympický" oslavil olympijskou myšlenku dávno před obnovou novodobých her. Později dosáhl Tyrš docentury a v roce 1883 profesury na pražské univerzitě, pro níž se měl vzdát činnosti v Sokole. V napjaté situaci se léčil v tyrolském Oetzu, kde zahynul 8.srpna 1884 v horské řece Aaše.

Jindřich Fügner – spoluzakladatel Sokola – se narodil 10. září 1822 v Praze. Věnoval se obchodu, později se stal odborníkem v pojišťovnictví. V podnikání byl úspěšný, ale měl vyšší cíle. Stále se vzdělával, věnoval se i hudbě, společenským zájmům a sportu. Vlastenecké cítění jej sblížilo s Tyršem, jehož myšlenku na založení českého tělocvičného spolku s vyšším posláním pomáhal uskutečnit. Po vzniku Sokola Pražského se stal jeho prvním starostou a mecenášem, zasloužil se především o výstavbu první sokolovny v Žitné ulici v Praze. Fügner zaváděl do Sokola demokratické vztahy mezi členstvem a staral se též o bohatou kulturní a společenskou činnost (uvedl v život "šibřinky" aj.). Zemřel však již ve 43 letech v roce 1865.

KE STAŽENÍ

AKTUALITY