Částečné obnovení cvičení

Vážení rodiče,

prozatím částečně obnovujeme cvičení pro oddíl mladších a starších žákyň. Cvičení bude probíhat pouze venku bez využití šaten a zázemí. Sraz vždy 15 min před zahájením hodiny u vchodu na atletický stadion u ZŠ J.A. Komenského. Doporučujeme, aby cvičenky přicházely již převlečené do cvičebního oblečení dle počasí. V případě deště cvičení odpadá.

Cvičení bude probíhat v pondělí a středu od 17:00 do 18:00 hod. Změna dnů je proto, aby dívky nemusely podstupovat dva testy týdně. Pondělní test platí 72hod a pokryje tak i středeční cvičení.

Před cvičením je nutné odevzdat čestné prohlášení.

V případě dotazů volejte, pište na 737 96 25 13, sokol.lysa@seznam.cz

 

Za tým cvičitelek

Petra

CVIČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ ZAČNE OD PONDĚLÍ 17.5.2021 V 16:00HOD. SRAZ U VCHODU NA ATLETICKÝ STADION U ŠKOLY J.A. KOMENSKÉHO. DĚTI DO 6 LET NEMUSEJÍ MÍT POTVRZENÍ O TESTU.

Zakladatelé Sokola

Dr. Miroslav Tyrš - zakladatel Sokola - se narodil 17. září 1832 v Děčíně. Vystudoval filosofii a věnoval se především estetice. Byl obdivovatelem antické kalokagathie a její zásady rozvoje člověka po stránce tělesné i duševní prosazoval pak i v Sokole. Jako vychovatel v Novém Jáchymově na Berounsku se setkal s Jindřichem Fügnerem a z jejich úvah vzešla iniciativa k založení českého tělocvičného spolku v roce 1862. V Pražském Sokole byl Tyrš místostarostou a pak náčelníkem, velel také prvnímu sokolskému sletu 1882 na Střeleckém ostrově. Od roku 1871 řídil časopis Sokol, uvedený proslulým programovým prohlášením "Náš úkol, směr a cíl". V roce 1873 vyšel jeho spis "Základové Tělocviku", obsahující promyšlený tělocvičný systém a výstižné názvosloví. Svou statí "Hold olympický" oslavil olympijskou myšlenku dávno před obnovou novodobých her. Později dosáhl Tyrš docentury a v roce 1883 profesury na pražské univerzitě, pro níž se měl vzdát činnosti v Sokole. V napjaté situaci se léčil v tyrolském Oetzu, kde zahynul 8.srpna 1884 v horské řece Aaše.

Jindřich Fügner – spoluzakladatel Sokola – se narodil 10. září 1822 v Praze. Věnoval se obchodu, později se stal odborníkem v pojišťovnictví. V podnikání byl úspěšný, ale měl vyšší cíle. Stále se vzdělával, věnoval se i hudbě, společenským zájmům a sportu. Vlastenecké cítění jej sblížilo s Tyršem, jehož myšlenku na založení českého tělocvičného spolku s vyšším posláním pomáhal uskutečnit. Po vzniku Sokola Pražského se stal jeho prvním starostou a mecenášem, zasloužil se především o výstavbu první sokolovny v Žitné ulici v Praze. Fügner zaváděl do Sokola demokratické vztahy mezi členstvem a staral se též o bohatou kulturní a společenskou činnost (uvedl v život "šibřinky" aj.). Zemřel však již ve 43 letech v roce 1865.

KE STAŽENÍ

AKTUALITY