Významné osobnosti

Renáta Tyršová (1854-1937), dcera Jindřicha Fügnera a manželka dr. Miroslava Tyrše, byla významnou sokolskou pracovnicí a spisovatelkou v oboru vzdělávání a národopisu. Podílela se na výstavách a na vzniku sokolského muzea. Spolupracovala s Tyršem a po jeho smrti utřídila jeho spisy. V roce 1931 jí byl udělen čestný doktorát na Universitě Karlově.

Klemeňa Hanušová (1845-1918), spolupracovnice Tyršova, spoluzakladatelka a dlouhodobá cvičitelka Tělocvičného spolku paní a dívek pražských (od 1869). Upravila Tyršovu soustavu pro potřeby žen, prosazovala estetická hlediska, cvičení při hudbě, ortopedický tělocvik, pečovala o rozvoj školní tělesné výchovy. Psala metodické spisy, vychovávala cvičitelky a celkově ovlivnila postavení žen ve společnosti.

JUDr. Jan Podlipný (1848-1914) byl starostou České obce sokolské 1889-1906, primátorem města Prahy 1897-1900 a poslancem Zemského sněmu. Jeho zásluhou uskutečnilo sokolstvo řadu zájezdů do zahraničí, čímž si "otevřelo okno do světa"

JUDr. Jindřich Vaníček (1862-1934) – legendární náčelník ČOS, pokračovatel díla Tyršova. Zmodernizoval sokolský tělocvik, zaváděl zejména sportovní disciplíny. Řídil šest sletů od 1895 do 1926. Po roce 1918 se podílel na utváření nové čs. armády.

JUDr. Josef Scheiner(1861-1932) – zasloužil se o vznik České obce sokolské a stál v jejím čele 1906 – 1932, od roku 1906 předseda Mezinárodního tělocvičného svazu, starosta Svazu Slovanské sokolstvo v období 1912 – 1932. Uvedl v život cílenou vzdělavatelskou práci v Sokole. Za 1. světové války financoval zahraniční činnost T. G. Masaryka a byl internován. Po roce 1918 pověřen organizací čs. branné moci.

MUDr. Stanislav Bukovský (1889-1943) – v mládí vynikající závodník a cvičitel. V roce 1932 převzal po dr. Scheinerovi starostenství v ČOS a Svazu Slovanské sokolstvo. Zahynul v koncentračním táboře Osvětim v roce 1943.

Marie Provazníková(1890-1991) – výjimečná osobnost sokolského hnutí, od 1932 do 1938 náčelnice ČOS, průkopnice sportů a pobytu v přírodě. Vysokoškolská profesorka v Praze i v USA (po roce 1948). V emigraci význačná činovnice zahraničního sokolstva. Zemřela ve věku 101 let, v roce 1992 vyznamenána Řádem TGM in memoriam.

JUDr. Antonín Hřebík (1902-1984) – jako starosta ČOS 1945 – 1948 odrážel "sjednocovací" akce komunistů, po únoru 1948 emigroval do USA, kde se stal starostou Ústředí čs. sokolstva v zahraničí. Jeho urna převezena v roce 1994 do vlasti.

MUDr. Miroslav Kavalír (1900-1981) – za války vězněn, po roce 1945 jako náčelník ČOS připravoval XI. slet, po únoru 1948 odvolán, za totality vězněn, zbaven možnosti lékařského povolání.

AKTUALITY