Výlet do Prahy

Když Miroslav Tyrš koncipoval v 60. letech 19. století sokolskou myšlenku, inspiroval se řeckým ideálem nesoucí název kalokagathia. Toto slovo v sobě spojovalo krásu těla i duše. Člověk jí měl dosáhnout nejen tělesným cvičením, ale i nabýváním morálních kvalit a neustálým vzděláváním se. K Sokolu od počátku patřil nejen sport samotný, ale i kultura, objevování nových míst a pořádání výletů.

Dne 2. 10. 2010 Sokol Lysá nad Labem uspořádal pro zájemce v pořadí první historickou procházku Prahou. Jejím tématem byla „Praha královská“. Procházka kopírovala dřívější korunovační cestu českých králů. Začala před Obecním domem, na jehož místě v minulosti stával královský dvorec. Dále se ubírala Celetnou ulicí, přes Staroměstské a Malé náměstí, Karlovou ulicí na Křižovnické náměstí. Staroměstská mostecká věž plnila funkci jakési slavobrány na této cestě. Procházka pokračovala přes Karlův most, Mosteckou ulicí, přes Malostranské náměstí a Nerudovu ulicí na Pražský hrad ke katedrále sv. Víta, kde býval král slavnostně korunován.

Na putování královskou Prahou se vydalo celkem třináct zájemců. U každé významnější památky byl krátký kulturně - historický výklad. Procházka trvala od 9 do 14.30. Její dlouhá trasa probíhající třemi pražskými čtvrtěmi – Starým Městem, Malou Stranou a Hradčany – byla zároveň i určitým sportovním výkonem. Podařilo se nám tak alespoň zčásti navázat na antickou a zároveň sokolskou myšlenku.

Už teď se těšíme na další výlet za zajímavostmi Prahy. Třeba s k nám přidáte i Vy!

za Sokol v Lysé nad Labem
Martina Šenkýřová - vzdělavatelka

AKTUALITY